99 se kaže…

99 se kaže…

Devedesetdevet= 90+ 9 U Francuskoj se to kaže malo drugačije… 🙂