99 se kaže…

99 se kaže…

Devedesetdevet= 90+ 9 U Francuskoj se to kaže malo drugačije… 🙂  

Sve za ljubav…

Sve za ljubav…

Pa nakon ovoga, morate se zapitati kakvih sve budala hoda po ovoj planeti! Sve za…

  • 1
  • 2