99 se kaže…

99 se kažeDevedesetdevet= 90+ 9

U Francuskoj se to kaže malo drugačije… 🙂