Ko ne vraća kredit na vrijeme, zna se šta mu slijedi!

thumbnail.ashx

Vraćajte kredite na vrijeme! Pogotovo ako su u Hypo banci!