Mogla je biti ljubavna prica ali ….

…ali ubacio se jedan “pomagac”!