Da li je neki od ovih momaka novi Robin Hud? Pogledajte pa odlučite!!!

Na njihovom umijeću sa lukom is trijelom bi im pozavidio i Robin Hud! Njihovo umijeće je zaista zadivljujuće!!!