Na prvi pogled mislili su da je on obični djedica ali pogledajte šta se desilo poslije ….

Misli su da je on obični djedica kada su rekli da može da igra ali ….. Pogledajte šta se dalje desilo!